02- 07 NİSAN 2019 OTİZM FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği, 
Trakya Down Sendromu Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikler büyük bir coşku ile tamamlandı. 
OTİZM FARKINDALIK PLATFORMU

FARKINDA MIYIZ?
• Kanser ve şeker hastalığından daha fazla sayıda otizm teşhisi konulduğunun,
• 2006 yılında her 150 çocuktan 1’inde görülürken günümüzde 59 çocuktan 1’inde görüldüğünün , erkeklerde 4 kat daha fazla olduğunun,
• Türkiye’de yaklaşık 600.000 otizmli birey, 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352.000 otizmli çocuk bulunduğunun,
• Belirtileri ruh hastalığını çağrıştırsa da otizmin ruh hastalığı olmadığının,
• Otizmin gelişimsel bir bozukluk olduğunun,
• Otistiklerin, tekrarlayıcı davranışlar, toplumsal iletişim ve etkileşimde güçlükler ve öfke nöbetleri yaşayabildiklerinin,
• Henüz tam bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin otizme yol açabildiğinin,
• Otizmin çocuk yetiştirmekle ya da ailenin sosyal ve ekonomik koşullarıyla ilgisi olmadığının,
• 3 yaşından önce tanı konulmasının önem taşıdığının,
• Özel eğitim almaya ne kadar erken başlarsa, gelişimine katkısı olduğunun,
• Devletin ayda sadece 8 saatini desteklediği özel eğitim süresi ile Türkiye’nin, dünya genelinin oldukça gerisinde olduğunun,
FARKINDA MIYIZ?

DEĞİŞİYORUZ ,DEĞİŞİM İSTİYORUZ
• Haftada 35-40 saat özel eğitim olanağı sağlanmasını,
• Eğitimde kaynaştırma programının, kaynatmaya dönüşmemesi için özel eğitim öğretmen sayısının artırılmasını,
• Otizmli çocukların eğitimi alanında lisans programlarının açılmasını,
• Bütün sınıf öğretmenlerinin otizm ve özel çocuklar konusunda eğitim almasını,
• Sağlıklı gelişim gösteren çocukların aileleri ile okul personelinin de otizm konusunda bilgilendirilmesini,
• Kaynaştırma sisteminin sağlıklı yürümesi için denetim sistemi geliştirilmesini, bu konuda derneğimizin “gölge abla, gölge abi” projesinin desteklenmesini,
• Bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik mesleki eğitim ve iş okullarının açılıp, yaygınlaştırılmasını,
• Mesleki eğitim almış öğrencilerin,gelişigüzel değil, eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmelerini,
• Bunun “gölge denetim” sistemi ile izlenmesini,
• Yasal kontenjanla çalışabilecekleri işlerde günde en fazla 5 saat süresine uyulmasını,
• Kamu, belediyeler ve iş çevrelerinin işbirliği ve desteğiyle korumalı işyerlerinin geliştirilmesini, (Derneğimiz bu konuda proje çalışması yapıyor.)
• El becerilerini geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için tam gün gidebilecekleri sosyal kulüplerin oluşturulmasını, İSTİYORUZ.

Bizler; otizmli ve özel bireylerin aileleri olarak bir ay önce Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneğini kurduk. Aysel Ergüney(Otizmli yakını -Ekonomist),Ömer Faruk Apaydın (otizmli babası-Doktor),Nazlı Yıldıran Akbaş(işitme Engelli Eğitmeni),Önder Tunca (Spor Öğretmeni), Mehmet Aydın Emir(işitme kayıplı babası-İşletmeci),Aynur Kurt(otizmli annesi-Ev Hanımı),Sibel Onar(otizmli annesi- Ev Hanımı) ve Derneğimizin bilgi ve tecrübelerinden faydalandığı Dr. Gülçin Babaoğlu
Çıktığımız yolda sesimizi projelerimizle duyuracağız , kamunun , belediyelerin, iş çevrelerinin aktif desteklerini bekliyoruz.
Bu etkinliğe katılan destek olan tüm kurum kuruluş ve gönüllülere teşekkürlerimizi sunuyoruz.