Dernek Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul’un 16 Ocak 2020 Perşembe günü saat
19:30’da, Dernek Merkezi olan Nusratiye Mah. Nağme Sokak No.2 Çorlu adresinde, bu
tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23 Ocak 2020 Perşembe günü saat 19:30’da
aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
25/12/2019

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu
3-Toplantı Divanı oluşturulması
4-Federasyona üye olma ve federasyon kurma yetkisinin Yönetim Kurulu’na verilmesi
5-Dilekler ve Kapanış