Değerli Üyemiz,

Derneğimizin, pandemi nedeniyle Ekim 2020 ayında yapılamayan Olağan Genel Kurul  Toplantısı 19 /06//2021 Cumartesi günü saat 13:00’de,   Dernek Merkezi olan Nusratiye Mah. (Su Deposu Karşısı) Nağme Sokak No.1/2 Çorlu adresindeki bahçe alanında , bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 26/06/2021 Cumartesi günü aynı yerde, saat 13:00’de aşağıdaki  gündemle yapılmasına  ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğin internet(Tobdesder.org.tr) sayfasından ve SMS yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Dernek aidatlarınızı ödemenizi rica ederiz. Aidat bilgilerinizi 0 505 943 90 05 (Dernek Saymanı Özlem Açık’tan) öğrenebilir, Derneğin Yapı ve Kredi Bankası (Orion karşısındaki şube) TR48 0006 7010 0000 0073 4296 89 hesabına yatırabilirsınız.

Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımızı sunarız. 03.06.2021

Tobdesder Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu
  2. Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması
  3. Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve aklanması
  4. Mali Raporun okunması, görüşülmesi ve aklanması
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve aklanması
  6. Denetim ve Yönetim Kurullarının aklanması
  7. Tahmini Bütçe(Temmuz 2021-Ekim 2022dönemi ) Görüşülmesi ve Onaylanması
  8. Dernek Merkezi’nin Taşınması
  9. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
  10. Dilekler, öneriler ve kapanış