TOBDESDER’in 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 23/06//2019 pazar günü saat 10:30’da,   Hürriyet Mah. Başmaslak Caddesi ( Emlak Konutları –Önerler Köyü yolu üzerinde) Bizim Bahçe Kahvaltı Et-Mangal Lokantası Çorlu adresinde, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30/06/2019 pazar günü Dernek Merkezi olan Nusratiye Mah. Nağme Sokak No.1/2  adresinde saat 11.00' de aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

TOBDESDER’in 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 23/06//2019 pazar günü saat 10:30’da,   Hürriyet Mah. Başmaslak Caddesi ( Emlak Konutları –Önerler Köyü yolu üzerinde) Bizim Bahçe Kahvaltı Et-Mangal Lokantası Çorlu adresinde, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30/06/2019 pazar günü Dernek Merkezi olan Nusratiye Mah. Nağme Sokak No.1/2  adresinde saat 11.00' de aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

GÜNDEM 

1-Açılış ve Saygı Duruşu

2-Toplantı Divanı oluşturulması

3-Faaliyet Raporu ve Bilançonun Okunması

4-Yeni Dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi

5-Dilekler ve Kapanış