Derneğimizin, Olağan Genel Kurul  Toplantısı 15 /10/2022 Cumartesi günü saat 13:30’da, Esentepe Mah. Adnan Doğu Cad. Sardunya 1 Apt.Çorlu Tekirdağ adresindeki toplantı salonunda,bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 22/10/2022 Cumartesi günü aynı yer saatte aşağıdaki  gündemle yapılmasına  ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğin internet(Tobdesder.org.tr) sayfasından ve mesaj yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin, Olağan Genel Kurul  Toplantısı 15 /10/2022 Cumartesi günü saat 13:30’da, Esentepe Mah. Adnan Doğu Cad. Sardunya 1 Apt.Çorlu Tekirdağ adresindeki toplantı salonunda,bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 22/10/2022 Cumartesi günü aynı yer saatte aşağıdaki  gündemle yapılmasına  ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğin internet(Tobdesder.org.tr) sayfasından ve mesaj yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurula katılmanızı diler, saygılarımızı sunarız. 27.09.2022

Tobdesder Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu
  2. Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması
  3. Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve aklanması
  4. Mali Raporun okunması, görüşülmesi ve aklanması
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve aklanması
  6. Denetim ve Yönetim Kurullarının aklanması
  7. Tüzük değişikliği
  8. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması
  9. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
  10. Dilekler, öneriler ve kapanış