TOBDESDER’in pandemi nedeniyle Ekim 2020 ayında yapılamayan Olağan Genel Kurul’unun ilk toplantısı 19/06/2021 Cumartesi günü saat13:00 de yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenerek 26/06//2019 Cumartesi saat 13:00’de, Dernek Merkezi’nde (Nusratiye Mah. Nağme Sokak No.1-2)  toplantıya katılma hakkı olan 16(onaltı) üyenin katılımı ile yapıldı.

Toplantı gündemi için çoğunluk sağlandığı tespit edildi. Açılışı yapmak üzere yönetim kurulu adına Aysel Ergüney  söz aldı.

Açılış ve saygı duruşundan sonra  divan heyeti seçimine geçildi.

Divan heyeti başkanlığına Lale Büyüksüzer, katip üyeliklere Gülçin Babaoğlu ve Önder Tunca seçildi.

14(ondört) üyenin Dernek üye aidatının artırılması konusunun Genel Kurul Gündemine alınmasına ilişkin yazılı talebi kabul edilerek, gündem maddesine ilave edildi.

 

Gündem Maddeleri

 1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu
 2. Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması
 3. Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve aklanması
 4. Mali Raporun okunması, görüşülmesi ve aklanması
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve aklanması
 6. Denetim ve Yönetim Kurullarının aklanması
 7. Tahmini Bütçe(Temmuz 2021-Ekim 2022dönemi ) Görüşülmesi ve Onaylanması
 8. Dernek Merkezi’nin Taşınması
 9. Dernek üye aidatının artırılması
 10. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
 11. Dilekler, öneriler ve kapanış

 

Gündemin maddeleri gereğince; yönetim kurulunun faaliyet  raporu yönetim kurulu başkanı Aysel Ergüney, mali raporlar sayman Özlem Açık, denetim kurulunun iç denetim raporları Yavuz Kahraman tarafından okundu, raporlar aleyhine görüş bildirilmediğinden, faaliyet,mali ve iç denetim raporları Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edilerek onaylandı.

Gündemin 8.maddesi gereğince  Çorlu Vakıf İş Hanı 4.kat 419 kapı nolu büronun kiralanmasına karar verildi.

Dernek üye aidatının yıllık 50 TL’den 150 TL’ye çıkarılmasına , Mart ve Eylül aylarında iki taksit halinde tahsil edilmesine karar verildi.

Gündemin 11. maddesi gereğince; yeni dönem için yönetim ve denetim kurullarının seçimine geçilerek, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki isimler belirlendi.

 

Yönetim AsılYönetim Yedek
1-Aysel Ergüney-Başkan1-Yavuz Kahraman
2-Ömer Faruk Apaydın-Başkan Yardımcısı2-Gülçin Mümin Taşdemir
3-Nevin Köylü-Sayman3-Cahide Uzuner
4-Nilüfer Ayça Albayraktar-Genel Sekreter4-Lale Büyüksüzer
5-Fevziye Korkmaz-Üye5-İrfan Taner
Denetim Kurulu AsılDenetim Kurulu Yedekk
1-Özlem Açık1-Önder Tunca
2-Sibel Onar2-Öznur Özdinçer
3-Aynur Kurt3-Nesrin Yurdakul

 

Dilek ve temenniler maddesinde, “Otizmli Çocukların Annelerinden Mektup Var” kitabının Tekirdağ genelindeki yerel ve kamu yönetimlerine ve TBMM Engelli Komisyonu’na tanıtılması için ziyaretlerin yapılması ve kargo bedeli alıcıya ait olmak üzere otizmli birey ailelerine dağıtılması kararlaştırıldı. Gündem maddeleri tamamlandığından Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi.