Engelliler Konfederasyonu’nun “Engelli Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitesi ve Karar Süreçlerine Katılımlarının Güçlendirilmesi” başlıklı Alt Hibe Programından yararlanacak projeler belli oldu. İzmir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Van, Isparta, Bursa ve Tekirdağ’dan sekiz engelli örgütü destek almaya hak kazandı.

Engelliler Konfederasyonu’nun “Engelli Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitesi ve Karar Süreçlerine Katılımlarının Güçlendirilmesi” başlıklı Alt Hibe Programından yararlanacak projeler belli oldu. İzmir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Van, Isparta, Bursa ve Tekirdağ’dan sekiz engelli örgütü destek almaya hak kazandı.

İrem Coşansu Yalazan
26 Haziran 2020

Engelliler Konfederasyonu’nun Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütmekte olduğu “Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi” kapsamında “Engelli Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitesi ve Karar Süreçlerine Katılımlarının Güçlendirilmesi” Alt Hibe Programı ile sekiz engelli sivil toplum örgütünün projeleri desteklenecek.

Proje kapsamında kurulan İl Engelli Meclislerine yönelik olarak açılan Hibe Programına 42 proje başvurusu yapılmıştı. Bu projeler idari uygunluk ve hibe programının öncelikleriyle uyum bakımından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda tüm projelerin engellilerin haklarının savunulması ve sivil toplumun gelişmesine önemli katkı sağlayacağı düşünülmekle birlikte, çağrıdaki taahhüde uygun olarak sekiz projenin desteklenmesine karar verildi:

İzmir Anadolu Engelliler Derneği ve Aktif Tüm Engelliler Derneği, İzmir
“Engelli Bireylerin Hak Temelli Katılım Hakkının Güçlendirilmesi Projesi”

Denizli Otizm Derneği, Denizli
“Engelli Bireylerin Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımının İzlenmesi Projesi”

Engelsiz Bileşenler Federasyonu, Diyarbakır
“Engelli STK’ların Savunuculuk Kapasitelerin Artırılması Projesi”

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Eskişehir
“SMA’nın Farkındayım Projesi”

Herkes için Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği, Isparta
 “Yerelde Güçlü Sivil Toplum için Nitelikli Aktivistler Projesi”

Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği, Bursa
“Engelli STK’larda Kapasitenin Araştırılması ve Artırılması Projesi”

Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği, Tekirdağ
“59’da 1: Otizmli Çocukların Annelerinden Mektup Var Projesi”

Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Derneği
“İşaret Dilinde BM Engelli Hakları Sözleşmesi”

“Engelli Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitesi ve Karar Süreçlerine Katılımlarının Güçlendirilmesi” başlıklı Alt Hibe Programı proje çağrısına başvuran, projeleri desteklenen ve desteklenemeyen tüm sivil toplum örgütlerine emekleri, yaratıcılıkları ve engellilerin insan hakları mücadelesine yaptıkları katkı için içtenlikle teşekkür ederiz.

İzmir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Van, Isparta, Bursa ve Tekirdağ’da Engelliler Konfederasyonu’nun hibe desteğiyle yürütülecek olan projelerin, bunları uygulayacak olan engelli örgütlerinin kapasitesini güçlendireceğine, 54 İl Engelli Meclisinin bu projelerin sonuçlarından yararlanarak bilgi ve deneyimlerini çoğaltacağına inanıyoruz.