Genel eğitim öğrencilerinin bile bu yöntem ile konsantre olamama, öğrenme disiplininde zayıflama sorunları nedeniyle eğitimden uzaklaştıkları aileleri tarafından basın, yayın organlarında dile getirildi. Yeterli teknolojik alt yapıya/internete sahip olamayan yoksul ailelerin çocukları açısından eğitimde fırsat eşitliğini de olumsuz etkiledi.

Otizm , geniş yelpazesi olan nöro gelişimsel bir bozukluktur. Her çocuğun otizmden etkilenme derecesi farklıdır.

Etkilenme derecesine göre farklılık gösteren bazı belirtileri; sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde gerilik, odaklanamama, takıntılı tekrarlayıcı davranışlar, öfke nöbetleri şeklindedir. Bu sorunlar ancak eğitim yolu ile aşılabilmektedir.

Ne yazık ki pandemi döneminde eğitim kesintiye uğradı. Çocukların önemli bir çoğunluğunda , evde kapalı kalmaya bağlı olarak anksiyete, saldırgan davranışlar, hırçınlık ,öfke nöbetleri kendisine ve çevresine zarar verici davranışlarda artma görüldü. Yıllarca alınan eğitimlerden TEKİRDAĞ OTİZM ve ÖZEL BİREYLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ Nusratiye Mah. Nağme Sok. No.2 Telf: 0 532 442 39 18 Faks 0282 673 36 45 elde edilen kazanımların kaybedildiği, ailelerin çocukları ile ne şekilde, hangi yöntemle ilgileneceğini bilememesi sorunları ortaya çıktı.

Otizmli çocuğun eğitiminin, diğer eğitimden farklı olduğunun altının çizilmesi bu dönemde daha da önem taşımaktadır. Genel eğitimde çocuğun farklı dersleri okuyarak, yazarak , dinleyerek öğrenmesi beklenir.

Oysa, ağır otizmli eğitiminde birinci hedef, duyularını kullanma ve iletişim etkileşimin becerilerinin geliştirilmesidir. Gelişme kaydedebilmek için bire-bir yapılan eğitimin sürekliliği ve haftada en az 40 saat uygulanması gerekir.

Otizmin bugün için bilinen geçerli tek tedavisi eğitimdir. İlk tanının konulmasının ardından, uygulanan eğitimle otizmlinin nöro –motor gelişimindeki değişiklikler psikiyatri uzmanı ve psikolog tarafından takip edilmesi gerekir.

Otizmli bireylere verilen eğitim hizmeti, “toplum sağlığı hizmeti” kapsamına alınmalıdır. Bu sağlanırsa, pandemi döneminde bile eğitimin sürekliliği, kesintiye uğramaması sağlanabilir. Böylece; bu dönemde hem eğitim verenin hem de alanın güvenli şekilde yönlendirilmesi sağlanabilecektir.

TOBDESDER (Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği)